tigiwit

▶ n.
 • Tachelhit

ⴰⵙⵏⵎⵍ

 • ⴰⵙⵎⵎⴰⵔⵓ ⴷ ⴰⵙ ⴰⵏⵙⵙⵏⴷⴰⵡ ⵉⴽⴽⵉⵍ, ⵢⴰⴽ ⴰⵢⴳ ⴰⵖⵖⵓ ⴷ ⵓⴷⵉ
  ⵜⵢⴰⵄⴷⴰⵍ ⵙⴳ ⵉⵍⵎ ⵏ ⵡⴰⵖⵖⴰⴹ ⵏⵖ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵉⵏ ⵓⵣⵣⴰⵍ ⵏⵖ ⵍⵎⵉⴽⴰ ⵏⵖ ⵉⴷⵇⵇⵉ


  مخاضة اللبن

 •  

ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ

  • ⵉⴽⵏⵉⵡⵏ _
  • ⵉⵎⴳⴰⵍⵏ _

تمت إضافته من طرف Ait tayfst lhoussine ⴷⵉ 21/08/2019 @ 23:19

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ

 1. Leave a Reply