tiẓiṛṛit

▶ n.
 • Tachelhit

ⴰⵙⵏⵎⵍ

 • ⴳⴰⵏⵜ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⵉⴳ ⵙⵙⵓⴷⴰⵏ, ⵣⵓⵏⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵎⴰⵣⵣⵔⵜ ⵉⴳ ⴰⴷ ⵟⵟⴰⵕⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ
  ⴰⵏⵥⴰⵕ ⵉⴳⴰⴷ ⵜⵉⵥⵉⵕⵕⵉⵜ
  ⵜⵉⵥⵉⵕⵕⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ


  Un fil d’eau


  خيط من الماء

 •  

ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ

  • ⵉⴽⵏⵉⵡⵏ _
  • ⵉⵎⴳⴰⵍⵏ _

تمت إضافته من طرف Ait tayfst lhoussine ⴷⵉ 01/09/2019 @ 16:03

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ

 1. Leave a Reply