iwerman

▶ n.
  • Tachelhit

ⴰⵙⵏⵎⵍ

  • ⴰⵍⵉⵎ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵙⴷⵉⴷⵏ. ⵉⵖ ⵉⵣⵔⵉ ⵔⵡⴰ, ⴰⵔ ⵏⵜⵜⴰⵙⵉ ⵜⵓⵎⵣⵉⵏ , ⴰⵍⵉⵎ ⵙⴼⴰⴷ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ : ⴰⵍⵉⵎ ⵉⵙⴷⵉⴷⵏ ⴰⵔⴰⵢⵙⵏⵜⵜⵉⵏⵉ: ⵉⵡⴻⵔⵎⴰⵏ


    Paille très fine

  •  

ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ

    • ⵉⴽⵏⵉⵡⵏ _
    • ⵉⵎⴳⴰⵍⵏ _

تمت إضافته من طرف brgmane ⴷⵉ 31/10/2011 @ 15:57

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ

  1. Leave a Reply