aḥclaf

▶ n.
 • Tachelhit

ⴰⵙⵏⵎⵍ

 • ⵖⴰⵢⵏⵏⴰ ⵢⵟⵟⴰⵕⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵎⴳⵔⴰ, ⴰⵔ ⵜⵛⵜⵜⴰⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ. ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵉⵄⵜⴰ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙ.
  ⴰⵃⴼⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵓⵔ, ⴰⵃⵛⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴰⵢⴷⴰ, ⴰⵃⵛⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵓⴳⴰ


  غثاء أوراق الشجر اليابسة والمتساقطة على الارض

 •  

ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ

  • ⵉⴽⵏⵉⵡⵏ _
  • ⵉⵎⴳⴰⵍⵏ _

تمت إضافته من طرف Ait tayfst lhoussine ⴷⵉ 30/08/2019 @ 14:20

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ

 1. Leave a Reply